Home    Kwaliteit    Referenties    News    R&D project    Contacts
Zoek    
         
Levensmiddelensector voeding
Levensmiddelensector extractie
Verpakking
Milieu
Papier / Karton
Textiel
KWALITEIT

Kwaliteit betekent voor alle medewerkers van CELABOR aan zijn klanten zo betrouwbaar mogelijke resultaten garanderen door de toepassing van een kwaliteitssysteem dat aan de ISO 17025-norm beantwoordt.
 
Die norm omvat niet alleen alle eisen van de ISO 9000-norm op het vlak van het management, maar vereist bovendien dat het laboratorium zijn technische competentie aantoont voor de analysemethodes die het toepast. Voor iedere geaccrediteerde methode wordt systematisch een validatie uitgevoerd: beheersing van de methode, competentie van het personeel, conformiteit van de apparatuur… alle elementen die een invloed kunnen hebben op het resultaat, moeten worden beheerst en het laboratorium moet in staat zijn om dat te bewijzen. Het feit dat ons laboratorium aan die eisen voldoet, vormt voor u de garantie op een kwaliteitsniveau dat u met recht mag verwachten.

CELABOR verbetert zijn kwaliteitssysteem permanent, zodat het aan de steeds hogere eisen van zijn klanten kan beantwoorden. Daartoe voert CELABOR regelmatig tevredenheidsenquêtes bij zijn klanten uit. In dat kader schrijven onze klanten ons onder meer een reëel dynamisme, competentie, hoogwaardige contacten, flexibiliteit, resultaten en een goede verhouding kwaliteit/prijs voor de verleende diensten toe...

Accreditatie volgens de ISO 17025-norm, uitgereikt door Belac. Op de site van BELAC kunt u de lijst bekijken van de tests waarvoor ons laboratorium geaccrediteerd is. CELABOR werkt dagelijks aan de verbetering en de permanente uitbreiding van de domeinen waarvoor ze geaccrediteerd is.

 
Officiële goedkeuringen
  • Door het Ministerie van het Waalse Gewest (DGARNE) voor de officiële analyse op het vlak van de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging.
  • Door het Ministerie van het Waalse Gewest (DGARNE) voor de analyse van afval en giftig afval.
  • Door de regering van het Groothertogdom Luxemburg voor studies en/of verificatieopdrachten met betrekking tot milieubehoud (C3-C4-C5 en D2).
 
CEPI-CTS

CELABOR maakt deel uit van de werkgroep van de Confederation of European Paper Industries die de Comparative Testing Service beheert (tests tussen laboratoria). CELABOR werkt mee aan die dienstverlening in haar hoedanigheid van gekwalificeerd laboratorium en van distributielaboratorium voor België.

AFNOR certification

CELABOR is door AFNOR Certification erkend voor het uitvoeren van prestatietests met het oog op de toekenning van het NF Milieumerk (NF316 - Enveloppen en postomslagen)
Analyses
  • Uitgevoerd volgens de genormaliseerde methoden : ISO, EN, NBN, DIN, AFNOR…
  • Deelname aan talrijke tests tussen laboratoria (Aglaë, Asqual, Testex, Labintex, FAPAS, CEPI-CTS…) met het oog op de controle en de finalisering van analysemethodes.


FINAT

CELABOR is door de FINAT (Fédération Internationale des fabricants et transformateurs d’Adhésifs et Thermocollants sur papiers et autres supports) erkend als laboratorium dat zijn testmethoden op zelfklevende etiketten mag toepassen.

Diverse erkenningen van de beroepsfederaties            
 
  Secteurs d'activités
Levensmiddelensector voeding
Levensmiddelensector extractie
Verpakking
Milieu
Papier / Karton
Textiel
Qualities
Accreditatie
Officiële goedkeuringen
Analyses
CEPI-CTS
Contact
Celabor
Celabor Mouscron
Quick Links
Home
Referenties
Algemene verkoopvoorwaarden
© Celabor. - By Imustbe